Wydarzenia

Wielkanoc

26 marca 2023

Wielkanoc

Zdrowia, pogody ducha oraz umocnienia wiary w Bożą Opatrzność i...

Wielkopostny Dzień Skupienia

19 lutego 2023

Wielkopostny Dzień Skupienia

Wielkopostny Dzień Skupienia dla prawników oraz ich rodzin odbędzie się...

Orędzie na Wielki Post

18 lutego 2023

Orędzie na Wielki Post

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2023

Comiesięczne Msze Święte

Comiesięczne Msze Święte

Każda formacja, każde duszpasterstwo musi mieć swoje źródło w Eucharystii...

Dni skupienia

Dni skupienia

Każdy człowiek w tych zabieganym czasie potrzebuje się zatrzymać, potrzebuje...

Rekolekcje Duszpasterstwa Prawników

Rekolekcje Duszpasterstwa Prawników

Rekolekcje to szczególny czas – czas wejścia na Górę Przemienienia...

Święci patronowie

Święty Iwo Helory

Św. Iwo urodził się koło roku 1250 w Kermartin w...

Święty Alfons Maria de’ Liguori

Św. Alfons Maria de’ Liguori urodził się w 1696 roku...

Święta Katarzyna Aleksandryjska

Święta Katarzyna Aleksandryjska należała do najbardziej znanych świętych, szczególnie na...

Święta Daria

Święta Daria – patronka sędziów, wg Ökumenisches Heiligenlexikon urodziła się...

Materiały formacyjne

Franciszek

13 Kwi 2018

Prawdziwa wolność

Homilia wygłoszona w kaplicy Domu św. Marty na Watykanie.

24 Paź 2016

Nie bądźmy nigdy niewolnikami prawa

Homilia wygłoszona w kaplicy Domu św. Marty na Watykanie.

Benedykt XVI

26 Sty 2013

Małżeństwo – relacja między wiarą i porządkiem naturalnym

Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej

21 Sty 2012

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej

Jan Paweł II

26 Lis 2004

Wspólna troska o obronę praw osoby ludzkiej

Do uczestników Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Zarządów Zakładów Karnych

15 Lis 2004

Prawdziwa demokracja wymaga praworządności

Do nowego ambasadora Iraku