Każda formacja, każde duszpasterstwo musi mieć swoje źródło w Eucharystii i do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym prowadzić. To w Eucharystii człowiek najpełniej spotyka się z Bogiem – to tu wsłuchuje się w Jego Słowo, jednoczy się z Nim, przyjmując do serca Jego Ciało i Krew.

Msze święte dla prawników i ich rodzin odprawiane są:
W TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
W KRYPCIE KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH (ul. Plebiscytowa 49a)
O GODZINIE 19:15

21 września 2020
19 października 2020
16 listopada 2020
21 grudnia 2020