Każda formacja, każde duszpasterstwo musi mieć swoje źródło w Eucharystii i do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym prowadzić. To w Eucharystii człowiek najpełniej spotyka się z Bogiem – to tu wsłuchuje się w Jego Słowo, jednoczy się z Nim, przyjmując do serca Jego Ciało i Krew.

Msze święte dla prawników i ich rodzin odprawiane są:
W TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
W KAPLICY GOŚCIA NIEDZIELNEGO (ul. Wita Stwosza 11)
O GODZINIE 19:15

16 marca 2020
20 kwietnia 2020
18 maja 2020
15 czerwca 2020