Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!


Wielkanocna uroczystość głosi światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg, który miłuje człowieka, obdarza go prawdziwym dobrem oraz szczęściem.
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stanie się źródłem głębokiej radości i pokoju serca.

Szczęść Boże!
ks. Łukasz Radecki
Sędzia i audytor Sądu Metropolitalnego w Katowicach
Duszpasterz prawników w Archidiecezji Katowickiej