"Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa" Exultet.

Niech Ten, Który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech stanie się dla każdego z nas źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku.

ks. dr Łukasz Radecki