Nadchodzi XXI Święto Prawników - organizowane przez Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników, wspólnie z krakowskim Duszpasterstwem Prawników i Katedrą Prawa Rzymskiego UJ (Ośrodek Prawa i Wolności Religii). Będziemy je obchodzić 19 maja 2024 r. w Krakowie. Zaprosiliśmy na to wydarzenie wspaniałych gości, którzy uświetnią swoją obecnością, tegoroczne obchody. Zaczną się one debatą w Collegium Maius UJ przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie, o godzinie 10.30 - na temat stosunków Państwo - Kościół. Wezmą w niej udział osoby z różnych środowisk, reprezentujące zarówno Państwo, jak i Kościół.  
Będą to: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, znakomity prawnik - cywilista, wykładowca UJ oraz Uniwersytetu w Osnabrück, dr hab. Paweł Borecki, prof. UW oraz ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ, a także mec. Paweł Kuglarz, związany z Instytutem Allerhanda. Spotkanie prowadzić będzie dr Weronika Kudła jako przedstawiciel UPJPII i moderator dyskusji. Debata, jak i całe wydarzenie zapowiada się, w naszej ocenie, obiecująco i interesująco. Mamy nadzieję na konstruktywne wnioski i obfite owoce dyskusji. Do  udziału  w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko ze środowiska prawniczego. Po debacie, uczestnicy przejdą w procesji w togach, na Mszę Świętą o godz. 13.00, w Kolegiacie Św. Anny - w intencji o światło Ducha Św. dla polityków i prawników. W czasie Mszy poświęcony zostanie sztandar Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!

Przemysław Michalewicz, Prezes Zarządu Arslegis Oddział Silesia