Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej

Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju

Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego