Do uczestników Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Zarządów Zakładów Karnych

Do nowego ambasadora Iraku

Przemówienie Jana Pawła II do pracowników Roty Rzymskiej

Przemówienie św. Jana Pawła II do członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich

Przemówienie Jana Pawła II w czasie jubileuszu parlamentarzystów i polityków

Liturgia Słowa w Klasztorze św. Katarzyny