Homilia wygłoszona w kaplicy Domu św. Marty na Watykanie.

Homilia wygłoszona w kaplicy Domu św. Marty na Watykanie.

List do przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Przeciwko Karze Śmierci.

Homilia w Domu św. Marty

Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego

Przemówienie do uczestników sesji plenarnej papieskiej rady „Iustitia et Pax”